KOMUNIKAT W SPRAWIE PRÓBNYCH EGZAMINÓW

Szanowni Państwo,
W najbliższym tygodniu rozpoczynamy zmagania z próbnym egzaminem ósmoklasisty.

Poniżej przedstawiam ważne informacje o sposobie przeprowadzenia egzaminu w systemie zdalnym. Proszę, aby uczniowie mieli zapewnione komfortowe miejsce, gdzie w ciszy i skupieniu będą mogli przystąpić do egzaminu.

1. Egzamin próbny z języka polskiego rozpoczyna się 30.03.2020 r. o godz. 9.00;
2. Egzamin próbny z matematyki rozpoczyna się 31.03.2020 r. o godz. 9.00;
3. Egzamin próbny z j. angielskiego / j. niemieckiego rozpoczyna się 01.04.2020 r. o godz. 9.00.

4. Dokładna godzina rozpoczęcia i zakończenia egzaminu z języka polskiego uzależniona będzie od gotowości wszystkich uczniów do podjęcia pisania egzaminu, potwierdzona za pomocą komunikatów zwrotnych do nauczycieli nadzorujących egzamin (kl. 8a - Marzena Chyży, kl. 8b - Rafał Wiewióra). UWAGA! O godz. 8.50 uczniowie połączą się z nauczycielami nadzorującymi egzamin, aby potwierdzić ich obecność w sieci.
Gotowość do rozpoczęcia pisania egzaminu będzie polegała na potwierdzeniu, że uczeń odebrał i otworzył plik od nauczyciela nadzorującego. Informacja zwrotna będzie przekazywana za pomocą komunikatu głosowego lub tekstowego (przy użyciu komunikatorów: Skype lub Discord). W przypadku problemów ze wspomnianymi komunikatorami nauczyciele wyślą pliki na pocztę e-mailową uczniów.

5. Rozwiązania zadań (w postaci pliku tekstowego, np. Microsoft Word, OpenOffice lub zdjęcia z odpowiedziami) po zakończeniu egzaminu uczniowie odsyłają na jeden ze wspomnianych komunikatorów (najlepiej na ten, z którego otrzymali plik z tekstem egzaminacyjnym). Nie ma potrzeby odsyłania całego arkusza.

6. ILE TRWA EGZAMIN:
a) pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego trwa 120 minut (dysleksja + max. 60min.);
b) drugiego dnia - egzamin z matematyki trwa 100 minut (dysleksja + max. 50min.);
c) trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego (j.ang/j.niem) trwa 90 minut (dysleksja + max.45 min.)

7. W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

8. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora, ani ze słowników. Ufamy naszym uczniom, wierzymy że w zaistniałej sytuacji napiszą egzamin uczciwie, a Rodziców proszę o wsparcie w nadzorze (jeśli praca i obowiązki na to pozwolą).

9. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ?niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

10. Informacje dodatkowe:
a) Centralna Komisja Egzaminacyjna (zakładka: EGZAMIN ÓSMOKLASISTY): https://cke.gov.pl/category/aktualnosci/
b) Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i form egzaminu: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf
c) Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) zasadnicze regulacje dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, m.in. przedmioty egzaminacyjne, dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, unieważnienia, wglądy
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512) szczegółowe regulacje organizacyjne i administracyjne dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356) wymagania ogólne i szczegółowe, określające zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie jest sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego


I.Kampczyk

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information