podanie o przyjęcie ucznia do SP spoza rejonu szkoły

.................................................................. Mysłakowice, dnia ....................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Mysłakowicach

Podanie dla uczniów spoza rejonu szkoły

dotyczy : przyjęcia do szkoły podstawowej

Proszę o przyjęcie syna /córki *

...........................................................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko dziecka)

do klasy ....................................szkoły podstawowej w roku szkolnym 20 ......./ 20 ........

DANE DZIECKA :

Data i miejsce urodzenia : ............................................................................... Nr PESEL : ..........................................

Adres zamieszkania : .........................................................................................................................................................

Adres zameldowania : .......................................................................................................................................................

Imiona i nazwiska rodziców dziecka : ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania rodziców : .........................................................................................................................................

Adres zameldowania rodziców : ........................................................................................................................................

Numery telefonów rodziców : ...........................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej : ............................................................................................................................................

Dziecko należy do rejonu Szkoły Podstawowej w ...........................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

(adres szkoły rejonowej)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do szkoły podstawowejoraz w czasie trwania nauki.

.............................................

(podpis wnioskodawcy)

* niewłaściwe skreślić

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO DOKONANIA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY :

  1. KSEROKOPIA AKTU URODZENIA DZIECKA,

  2. AKTUALNE ŚWIADECTWO SZKOLE.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information