zgłoszenie 7-latka do kl. 1 SP 2022/2023 - z Mysłakowic

ZAŁĄCZNIK NR 3

..................................................................                               Mysłakowice, dnia ....................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Mysłakowicach

Zgłoszenie

dotyczy : przyjęcia dziecka siedmioletniego do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Proszę o przyjęcie syna /córki *

...........................................................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko dziecka)

do klasy pierwszej w roku szkolnym 20 ..../ 20 ........

 

 

DANE DZIECKA :

 

Data i miejsce urodzenia : ............................................................................... Nr PESEL : ..........................................

Imiona i nazwiska rodziców dziecka : ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Numery telefonów rodziców : ...........................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej : ............................................................................................................................................

Oświadczenie

 

Oświadczam, że adres zamieszkania dziecka to : ...........................................................................................................

Oświadczam, że adres zameldowania dziecka to : .........................................................................................................

Oświadczam, że adres zamieszkania rodziców to : .........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że adres zameldowania rodziców to: ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Oświadczam, iż dziecko odbywa przygotowanie przedszkolne w ..................................................................................

............................................................................................................................................................................................

(nazwa placówki i jej adres)

Jestem świadomy / świadoma * odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. (Art. 233 § 1 KK)

                                                                                                                                  .....................................

                                                                                                                                                                                        (podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do szkoły podstawowej oraz w czasie trwania nauki.

 

.............................................

(podpis wnioskodawcy)

* niewłaściwe skreślić

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information