akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021

Uwaga !

Akademia z okazji pożegnania uczniów kl. 8 odbędzie się 24 czerwca 2021 r. tj. we czwartek o godz. 12.30 (sala gimnastyczna).

W tym dniu nastąpi rozdanie nagród i świadectw wyróżnionym uczniom kl. 8.

Pozostali uczniowie kl. 8 otrzymają świadectwa w piątek 25 czerwca 2021 r. w swoich klasach po zakończeniu apelu z godz. 10.00.

 

Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 25 czerwca 2021 r. tj. w piątek :

-       klasy 1 - 3 : godz. 9.00 (boisko za głównym budynkiem szkoły),

-       klasy 4 - 7 : godz. 10.00 (boisko za głównym budynkiem szkoły).

W przypadku deszczowej pogody akademia zostanie przeniesiona na salę gimnastyczną.

zebranie rodziców uczniów kl. 1 w r. szk. 2021/2022

Zebranie rodziców uczniów kl. 1 w r. szk. 2021/2022 (kl. 1 w nowym roku szkolnym) odbędzie się 17 czerwca (tj. we czwartek) o godz. 16.30 w budynku tzw. "Małej Szkoły", w którym uczą się uczniowie kl. 1-3.

druk karty do świetlicy na r. szk. 2021/2022

Szkoła Podstawowa

w Mysłakowicach

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1. Imiona i nazwisko dziecka .........................................................................................................

  1. Data i miejsce urodzenia .........................................................................................................

  2. Klasa ..................................

4. Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów:

.....................................................................................................................................................

5. Adres zamieszkania ..................................................................................................................

6. Telefony kontaktowe

Rodzic/opiekun prawny

Tel. domowy

Tel. kom.

Tel. do zakładu pracy

MAMA

 

 

 

TATA

 

 
  1. Miejsce pracy rodziców/ prawnych opiekunów (potwierdzenie zatrudnienia- pieczątka z zakładu zatrudniającego oraz godziny pracy).

Rodzic/opiekun prawny

Godziny pracy zatrudnionego

Potwierdzenie z zakładu pracy

(pieczątka )

MAMA

 

 

 

 

 

 

TATA

 

 

 

 

 

 

8.Dodatkowe informacje o sytuacji rodzinnej dziecka /stanie zdrowia

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

 

9. Zainteresowania, zdolności dziecka: 

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Preferowane formy wsparcia:

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Upoważniam wymienione poniżej osoby do odbierania mojego dziecka ze świetlicy szkolnej. Proszę o wpisanie imienia, nazwiska, nr dowodu osobistego:

1. ...........................................................

2. ...........................................................

3. ...........................................................

4. ...........................................................

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a ..................................... wyrażam/nie wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ............................................ klasa ................ do domu (proszę określić dni i godziny).

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że:

1) Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej z art.233 K.K. oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie do celów edukacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.)

3) Zapoznałem/łam się z regulaminem świetlicy oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.

................................... .

data

.............................................................................................

czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Poniższą tabelkę uzupełniamy w pierwszych dniach września po zapoznaniu się z planem lekcji uczniów.

( świetlica będzie prawdopodobnie czynna od godz. 7.00 - 9.00 do 11.00 - 16.00)

Proszę o przyjęcie do świetlicy .........................................................................................,

klasa ....................... w następujących dniach i godzinach:

W godzinach od. do.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Przed lekcjami

 

 

 

 

 

Po lekcjach

 

 

 

 

 

Uwagi

 

 

 

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information