podanie o przyjęcie ucznia do SP z rejonu szkoły

.................................................................. Mysłakowice, dnia ....................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Mysłakowicach

Podanie dla uczniów z rejonu szkoły

dotyczy : przyjęcia do szkoły podstawowej

Proszę o przyjęcie syna /córki *

...........................................................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko dziecka)

do klasy ....................................szkoły podstawowej w roku szkolnym 20 ......./ 20 ........

DANE DZIECKA :

Data i miejsce urodzenia : ............................................................................... Nr PESEL : ..........................................

Imiona i nazwiska rodziców dziecka : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numery telefonów rodziców : ...........................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej : ............................................................................................................................................

Oświadczenie

Oświadczam, że adres zamieszkania dziecka to : ............................................................................................................

Oświadczam, że adres zameldowania dziecka to : ...........................................................................................................

Oświadczam, że adres zamieszkania rodziców to : ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że adres zameldowania rodziców to: ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na temat mojego miejsca zamieszkania, miejsca zamieszkania matki/ojca * dziecka oraz miejsca zamieszkania mojego dziecka.

.....................................

(podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do szkoły podstawowejoraz w czasie trwania nauki.

.............................................

(podpis wnioskodawcy)

* niewłaściwe skreślić

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO DOKONANIA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY :

  1. KSEROKOPIA AKTU URODZENIA DZIECKA,

  2. AKTUALNE ŚWIADECTWO SZKOLE.

Nauka w formie zdalnej do końca roku szkolnego.

W okresie pandemii SARS-CoV-2, szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczne w formie e-learningu.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem tel. 075 7131 303.

nauka zdalna na www

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information