Konkurs fotograficzny LBG

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie fotograficznym Leśnego Banku Genów pt. "Drzewa, nasiona, liście".

Czytaj więcej: Konkurs fotograficzny LBG

Wizyta grupy niemieckiej w ramach orientacji zawodowej

14 września w naszej szkole gościliśmy grupę niemieckich nastolatków na spotkaniu w ramach realizowanego projektu "Orientacja zawodowa bez granic" we współpracy z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze.

Czytaj więcej: Wizyta grupy niemieckiej w ramach orientacji zawodowej

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

Mysłakowice, dnia 29.09.2017 r. DECYZJA nr1/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć i organizacji roku szkolnego 2017/2018 Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe, możliwości organizacyjne szkoły, potrzeby społeczności lokalnej, ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa - 8 dni (zgodnie z§ 5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia ustalony limit do 8 dni) Oddziały Gimnazjalne ? 8 dni: 02.11.2017 r. (czwartek) w dniu przypadającym po Dniu Wszystkich Świętych, 03.11.2017 r. (piątek) w dniu przypadającym po Dniu Wszystkich Świętych, 18-20.04.2018 r. (środa- piątek) - egzaminy gimnazjalne zgodnie z kalendarzem CKE, 30.04.2018 r. (poniedziałek) w dniu przypadającym pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy 02.05.2018 r. (środa) w dniu przypadającym pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy 04.05.2018 r. (piątek) w dniu przypadającym pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo wychowawcze. po odpracowaniu zajęć: 01.06.2018 r. (piątek) - po odpracowaniu zajęć 09.06.2018 r. (sobota) ? VIII Festyn Rodzinny. Uzasadnienie: Rozporządzenie umożliwia, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zaplanowanie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018. Dyrektor szkoły odpowiadając na oczekiwania społeczne może ustalić dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, których liczba w danym roku szkolnym uzależniona jest od typu szkoły. Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia określono dla typów szkół maksymalny wymiar dodatkowych dni wolnych: szkoła podstawowa - do 8 dni. Po dokonaniu analizy kalendarza roku szkolnego, uwzględniając wniosek Rady Rodziców, postanowiono ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminach: 02.11.2017 r., 03.11.2017 r., 18-20.04.2018 r., 30.04.2018 r., 02.05.2018 r. i 04.05.2018 r. Zgodnie z rozporządzeniem w tych dniach szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Dzieci i rodziny nie korzystające z możliwości zorganizowania wypoczynku w dodatkowych dniach wolnych mogą skorzystać z obligatoryjnie organizowanych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole. Szkoła poinformuje rodziców/prawnych opiekunów o możliwości udziału dzieci w tych zajęciach. Odpowiadając na potrzeby społeczności lokalnej można odpracować zajęcia z dnia 01.06.2018 r. (piątek) w dniu 09.06.2018 r. (sobota) podczas organizowanego VIII Festynu Rodzinnego. W ramach VIII Festynu Rodzinnego zostanie przeprowadzony Szkolny Dzień Sportu, który zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 przypada w Dniu Dziecka 01.06.2018 r. (piątek). Sukces frekwencyjny dotychczasowych siedmiu edycji Festynu Rodzinnego pozwala stwierdzić, że impreza ta wpisała się na stałe do gminnego kalendarza imprez środowiskowych. Ponieważ 01.06.2017 r. (piątek) jest dniem pracy dla rodziców, organizacja imprezy w tym terminie uniemożliwiłaby im włączenie się w organizację i aktywny udział w przedsięwzięciu. W związku z powyższym organizacja festynu jest jak najbardziej uzasadniona w dniu wolnym od pracy rodziców. Mamy nadzieję, że proponowane dni wolne pozwolą rodzicom i uczniom na zapoznanie się z proponowaną organizacją roku szkolnego 2017/2018. Opinia Rady Pedagogicznej pozwoli na opracowanie pełnego kalendarza roku szkolnego. Wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w powyższych terminach jest szansą na spełnienie oczekiwań środowiska oraz zapewnienie większego zainteresowania ofertą turystyki rodzinnej w ciągu roku szkolnego. Decyzja dyrektora o ustalonych dniach wolnych podlega ogłoszeniu nauczycielom, uczniom i rodzicom w terminie do 30 .09.2017 r.. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information