zgłoszenie 6-latka do szkoły

ZAŁĄCZNIK NR 1

.................................................................. Mysłakowice, dnia ....................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Mysłakowicach

Zgłoszenie

dotyczy : przyjęcia dziecka sześcioletniego do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Proszę o przyjęcie syna /córki *

...........................................................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko dziecka)

do klasy pierwszej w roku szkolnym 20 ..../ 20 ........

DANE DZIECKA :

Data i miejsce urodzenia : ............................................................................... Nr PESEL : ..........................................

Imiona i nazwiska rodziców dziecka : ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Numery telefonów rodziców : ...........................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej : ............................................................................................................................................

Oświadczenie

Oświadczam, że adres zamieszkania dziecka to : ............................................................................................................

Oświadczam, że adres zameldowania dziecka to : ...........................................................................................................

Oświadczam, że adres zamieszkania rodziców to : ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że adres zameldowania rodziców to: ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na temat mojego miejsca zamieszkania, miejsca zamieszkania matki/ojca * dziecka oraz miejsca zamieszkania mojego dziecka?.

.....................................

(podpis)

Oświadczam, iż dziecko odbywa przygotowanie przedszkolne w ..................................................................................

............................................................................................................................................................................................

(nazwa placówki i jej adres)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do szkoły podstawowej oraz w czasie trwania nauki.

.............................................

(podpis wnioskodawcy)

* niewłaściwe skreślić

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO DOKONANIA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY :

1. KSEROKOPIA AKTU URODZENIA DZIECKA,

zgłoszenie 7-latka do szkoły

ZAŁĄCZNIK NR 3

.................................................................. Mysłakowice, dnia ....................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Mysłakowicach

Zgłoszenie

dotyczy : przyjęcia dziecka siedmioletniego do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Proszę o przyjęcie syna /córki *

...........................................................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko dziecka)

do klasy pierwszej w roku szkolnym 20 ..../ 20 ........

DANE DZIECKA :

Data i miejsce urodzenia : ............................................................................... Nr PESEL : ..........................................

Imiona i nazwiska rodziców dziecka : ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Numery telefonów rodziców : ...........................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej : ............................................................................................................................................

Oświadczenie

Oświadczam, że adres zamieszkania dziecka to : ............................................................................................................

Oświadczam, że adres zameldowania dziecka to : ...........................................................................................................

Oświadczam, że adres zamieszkania rodziców to : ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że adres zameldowania rodziców to: ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na temat mojego miejsca zamieszkania, miejsca zamieszkania matki/ojca * dziecka oraz miejsca zamieszkania mojego dziecka.

.....................................

(podpis)

Oświadczam, iż dziecko odbywa przygotowanie przedszkolne w ..................................................................................

............................................................................................................................................................................................

(nazwa placówki i jej adres)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do szkoły podstawowej oraz w czasie trwania nauki.

.............................................

(podpis wnioskodawcy)

* niewłaściwe skreślić

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO DOKONANIA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY :

1. KSEROKOPIA AKTU URODZENIA DZIECKA,

Poeci dzieciom

''Poeci dzieciom"
7 grudnia br. o godzinie 16.00 w naszej szkole odbył się kolejny wieczorek poetycki. Przedstawienie to różniło się nieco od wcześniejszych, ponieważ skierowane było głównie do dzieci. Jego organizacją zajęli się poloniści : pani Wiesława Wojterek, pani Marzena Chyży oraz pan Rafał Wiewióra. Występującymi, oprócz kilku uczniów SP, byli przede wszystkim gimnazjaliści oraz dorośli. Wśród nich znaleźli się nauczyciele i rodzice, np.: pani Dorota Bojanowska, pani Dorota Liszcz, pani Małgorzata Kazimierczuk, pani Małgorzata Sochacka, pani Katarzyna Walczak, pani Maria Konieczna, pani Izabela Kampczyk (która wystąpiła w wieczorku wraz ze swą młodszą córeczką Helenką) oraz pani Ewelina Bażan z córką Vanessą, uczennicą klasy IV ?a" Każdy z aktorów przebrany był w bajkowy strój pasujący do klimatu spektaklu, który miał nawiązywać do tematyki wierszy mniej znanych autorów oraz baśni Jana Brzechwy pt. ?Akademii Pana Kleksa". Bajkowy charakter miały również wystrój korytarzy i dekoracje, na tle których aktorzy odgrywali swoje role, recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Zostały one wykonane przez uczennice ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz panią Joannę Politańską. Wieczorek uświetniły też występy instrumentalne dzieci. Zagrali dla zebranych gości na pianinie elektrycznym, flecie poprzecznym czy ukulele. Widowisko bardzo spodobało się publiczności, wśród której, oprócz dzieci, znaleźli się też rodzice, babcie, dziadkowie, byli pracownicy szkoły oraz przedstawiciele tutoringu i Urzędu Gminy. Po jego zakończeniu goście i występujący udali się do sali nr 8 na słodki poczęstunek przygotowany pod okiem pani Joanny Rentflejsz-Panek. Oczywiście, wszystkie przepyszne ciasta i ciasteczka zostały upieczone (jak zwykle) przez rodziców lub uczniów.

 

Marzena Chyży

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information