akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Uwaga !

Akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 (01.09.2020 r.) :

  • klasy 1- 4 - godz. 9.00 (sala gimnastyczna lub w przypadku ładnej pogody - boisko),

  • klasy 5 - 8 - godz. 10.00 (sala gimnastyczna lub w przypadku ładnej pogody - boisko).                                                         

  • Mile widziane u uczniów będą środki ochrony indywidualnej.

podanie o przyjęcie ucznia do SP spoza rejonu szkoły

.................................................................. Mysłakowice, dnia ....................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Mysłakowicach

Podanie dla uczniów spoza rejonu szkoły

dotyczy : przyjęcia do szkoły podstawowej

Proszę o przyjęcie syna /córki *

...........................................................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko dziecka)

do klasy ....................................szkoły podstawowej w roku szkolnym 20 ......./ 20 ........

DANE DZIECKA :

Data i miejsce urodzenia : ............................................................................... Nr PESEL : ..........................................

Adres zamieszkania : .........................................................................................................................................................

Adres zameldowania : .......................................................................................................................................................

Imiona i nazwiska rodziców dziecka : ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania rodziców : .........................................................................................................................................

Adres zameldowania rodziców : ........................................................................................................................................

Numery telefonów rodziców : ...........................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej : ............................................................................................................................................

Dziecko należy do rejonu Szkoły Podstawowej w ...........................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

(adres szkoły rejonowej)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do szkoły podstawowejoraz w czasie trwania nauki.

.............................................

(podpis wnioskodawcy)

* niewłaściwe skreślić

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO DOKONANIA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY :

  1. KSEROKOPIA AKTU URODZENIA DZIECKA,

  2. AKTUALNE ŚWIADECTWO SZKOLE.

podanie o przyjęcie ucznia do SP z rejonu szkoły

.................................................................. Mysłakowice, dnia ....................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Mysłakowicach

Podanie dla uczniów z rejonu szkoły

dotyczy : przyjęcia do szkoły podstawowej

Proszę o przyjęcie syna /córki *

...........................................................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko dziecka)

do klasy ....................................szkoły podstawowej w roku szkolnym 20 ......./ 20 ........

DANE DZIECKA :

Data i miejsce urodzenia : ............................................................................... Nr PESEL : ..........................................

Imiona i nazwiska rodziców dziecka : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numery telefonów rodziców : ...........................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej : ............................................................................................................................................

Oświadczenie

Oświadczam, że adres zamieszkania dziecka to : ............................................................................................................

Oświadczam, że adres zameldowania dziecka to : ...........................................................................................................

Oświadczam, że adres zamieszkania rodziców to : ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że adres zameldowania rodziców to: ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na temat mojego miejsca zamieszkania, miejsca zamieszkania matki/ojca * dziecka oraz miejsca zamieszkania mojego dziecka.

.....................................

(podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do szkoły podstawowejoraz w czasie trwania nauki.

.............................................

(podpis wnioskodawcy)

* niewłaściwe skreślić

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO DOKONANIA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY :

  1. KSEROKOPIA AKTU URODZENIA DZIECKA,

  2. AKTUALNE ŚWIADECTWO SZKOLE.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information