Informacja na temat zasad organizacji zdalnego nauczania

INFORMACJA DLA UCZNIA I RODZICA


1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole, proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie od 25 marca 2020 r. w zalecanym wymiarze:

a) edukacja wczesnoszkolna -  do 4 godz. dydaktycznych dziennie ( godzina dydaktyczna to 45 min)

b) klasy 4-6 - do 5 godzin dydaktycznych dziennie

c) klasy 7-8 - do 6 godzin dydaktycznych dziennie
Mając na uwadze higienę czasu pracy ucznia, dostępność do sprzętu komputerowego oraz narzędzi mobilnych, zalecamy samodzielne (lub pod nadzorem rodzica) rozkładanie czasu pracy zdalnej do swoich możliwości w ciągu całego dnia.

Szkoła uruchamia system wsparcia uczniów przez nauczycieli w formie konsultacji zdalnych w zakresie dydaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej wg indywidualnych potrzeb. W tej sprawie prosimy kontaktować się z nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego.


2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym, w tym z wykorzystaniem portalu www.epodreczniki.pl;


3. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel prowadzący zajęcia.


4. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy dziennika Librus, komunikatorów online, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły.


5. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:
a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji;
b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności;
c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).


6. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form (karty pracy, prace pisemne, prezentacje, odpowiedzi ustne na komunikatorach, aktywność, systematyczność i zaangażowanie itp.)


7. Informacja o publikacji plików do zdalnego naucznia będzie przekazywana przez nauczyciela uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika Librus. Informacja o sposobie logowania na platformy zostanie wysłana przez nauczyciela rodzicom i nauczycielom odrębnym komunikatem za pomocą dziennika Librus (o ile zajdzie taka potrzeba).


9. O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information