Regulamin wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 1

Rada Rodziców przy  Szkole Podstawowej  w Mysłakowicach, zwana dalej Radą Rodziców, wprowadza Regulamin wydatkowania funduszy Rady Rodziców na sfinansowanie nagród dla uczniów Szkoły uczestniczących w szkolnych konkursach oraz innych szkolnych imprezach i uroczystościach zwany dalej Regulaminem.

§ 2

Fundusze gromadzone przez Radę Rodziców z dobrowolnych składek rodziców uczniów Szkoły oraz innych źródeł, przeznaczone są do wspierania działalności statutowej Szkoły, w tym na finansowanie nagród dla uczniów uczestniczących w szkolnych konkursach.

§ 3

Każdy nauczyciel (pracownik) Szkoły, zwany dalej Wnioskodawcą, może zwrócić się w formie pisemnego wniosku kierowanego do Przewodniczącego Rady Rodziców o sfinansowanie nagród w organizowanym przez siebie, szkolnym konkursie, w którym udział będą brały uczniowie Szkoły, nie później jak na 7 dni przed planowanym konkursem.

§ 4

We wniosku należy wskazać nazwę konkursu, dziedzinę wiedzy, datę konkursu, przewidywaną lub pewną liczbę biorących w nim udział uczniów, wnioskowaną kwotę pieniędzy ze wskazaniem celu ich wydatkowania.

§ 5

Do wniosku należy dołączyć kopię regulaminu konkursu z pieczątką i podpisem Dyrektora Szkoły (lub jego Zastępcy), zatwierdzającego konkurs.

§ 6

Przewodniczący Rady Rodziców, w porozumieniu z przynajmniej jednym członkiem Rady Rodziców, w terminie jednego tygodnia od dnia otrzymania wniosku, nie później jednak jak na dwa dni przed planowanym konkursem, podejmuje decyzję o przyznaniu wnioskowanej kwoty pieniędzy. Przewodniczący Rady Rodziców może podjąć decyzję o przekazaniu Wnioskodawcy innej kwoty, niż wskazana we wniosku, bez uzasadniania swojej decyzji.

§ 7

W terminie do dwóch tygodni po przeprowadzonym konkursie, wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić rozliczenie z wydatkowanych pieniędzy, przedkładając rachunki na zakup nagród wraz z imiennym wykazem przyznanych nagród. Od wymogu przedłożenia imiennego wykazu uczniów otrzymujących nagrody można odstąpić, jeśli nagrody-upominki otrzymują wszyscy uczniowie uczestniczący w konkursie, niezależnie od zajętego miejsca.

§ 8

Rada Rodziców finansuje zakup upominków dla uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej na uroczystość ich mianowania w wysokości dwukrotności kwoty podstawowej składki na fundusz Rady Rodziców na jedną klasę, określonej w danym roku szkolnym.

§ 9

Uchwała dotycząca sfinansowania/zakupu nagród dla najlepszych uczniów na koniec każdego roku szkolnego podejmowana będzie na posiedzeniu Rady Rodziców w okresie kończącego się roku szkolnego po uzyskaniu informacji od Dyrektora Szkoły o zakładanej liczbie uczniów wyróżnionych. Rada Rodziców może podjąć uchwałę o wcześniejszym zakupie wymienionych nagród (w trakcie trwania roku szkolnego) w ilości uprawdopodobniającej ilość wyróżnień na koniec roku szkolnego, a następnie po uzyskaniu informacji o ilości wyróżnień sfinansować/dokupić pozostałą część.

§ 10

Dyrektor Szkoły lub organizator konkursu podczas uroczystości wręczania nagród przypominają, iż zostały one sfinansowane z funduszu Rady Rodziców Szkoły.

§ 11

Decyzje lub uchwały o finansowaniu innych, nie wymienionych w niniejszym Regulaminie, zadań statutowych Szkoły, podejmowane będą doraźnie, jednak elementem niezbędnym będzie pisemny wniosek osoby uprawnionej wraz z uzasadnieniem.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady Rodziców

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information